Spółdzielnia Socjalna

O nas

Jesteśmy Spółdzielnią Socjalną, która działa w oparciu o przepisy prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach socjalnych. Naszym celem jest przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy poprzez umożliwienie im prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa oraz aktywizację społeczną i zawodową.

Co ważne, prowadzenie spółdzielni wiąże się realizacją celów społecznych, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich, wspieranie reintegracji społecznej osób wykluczonych ze względu na brak pracy, polepszanie dostępu do edukacji               i rozwoju zawodowego. Spółdzielnia Socjalna podejmuje również działania mające za przedmiot odbudowanie                       i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ważnych ról społecznych w miejscu pracy czy zamieszkania.

Spółdzielnia Socjalna „Pod Dachem” stawia na ludzi 45+. Jesteśmy osobami, które pomimo swojej aktywności, motywacji    i dynamiki, wyłącznie ze względu na wiek, nie wygrywały podczas procesów rekrutacyjnych. Wspólne przedsiębiorstwo społeczne to możliwość stworzenia dla siebie miejsc pracy, o jakich marzyliśmy – stabilnych, bezpiecznych socjalnie, zarządzanych przez nas samych.